תוכנית אמירים

"אמירים" לטיפוח מצטייני בתי ספר

התכנית המומלצת לטיפוח מצוינות והצטיינות מבוססת על מודל ההעשרה המשולש של  פרופ'  רנזולי. מודל זה הנו המודל  הנפוץ ביותר בארה"ב ופורסמו לגביו מחקרים רבים המעידים על הצלחתו (ון טסל בסקה, 2007). התכנית מתחילה בבית הספר היסודי  נמשכת לאורך שנות הלימוד בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה, ומתמקדת בחשיפת תכנים ייחודיים שלא מתוך תכניות הלימודים הרגילות, ובלמידת מיומנויות חשיבה ובכללן מיומנויות חקר.

מטרות התוכנית

  • עידוד בתי הספר לטפח מצוינות והצטיינות של תלמידים ומורים.
  • פיתוח אווירה ותרבות המעודדת מצוינות והצטיינות הן של תלמידים והן של מורים
  • הרחבת הידע והמיומנויות של אנשי החינוך בהוראה ובטיפוח הצטיינות של תלמידים ומורים.
  • פיתוח תכניות ייחודיות, שיאפשרו לתלמידים ולמורים לבחור ביעדים להצטיינות ולממש אותם כיחידים או/ו בקבוצות.

 

בנות אמירים בפרויקט כתיבה יוצרת
תכנית אמירים