שליחות גשר חי

שליחות "גשר חי"

 

"גשר חי" בתי"ס הינו שליחות המחזקת את הזהות היהודית של קהילות בתי הספר בבאר שבע, בני שמעון ובבתי הספר היהודיים במונטריאול, ע"י קיום קשרים עמוקים, משמעותיים, רציפים ומתמשכים ושיתופי פעולה על בסיס תורת ישראל וערכים יהודיים משותפים: אהבת ארץ ישראל ועם ישראל, שייכות לעם היהודי, ערבות הדדית וכבוד הדדי למען אחדות עם ישראל מתוך הבנה שגורל עתידנו ארוג זה  בזה.                                                               (מתוך "חזון גשר חי")

 

 

"גשר חי" הינו תחת חסותה של הסוכנות היהודית ו"שותפות 2000".

בין מטרותיו של הגשר החי-

  • לפתח קשרים ותקשורת בין קהילת מונטריאול לב"ש באמצעות בי"ס עמית ("תאום") HEBREW ACADEMY במונטריאול.
  • לפתח נושא מרכזי משותף לעבודה הדדית.
  • לקיים חילופי משלחות כאשר מב"ש ומבני שמעון יוצאת משלחת ליום הזיכרון ויום העצמאות ומביאה רוח ישראלית לאחינו בחו"ל בימים מיוחדים אלו.

הקמנו באולפנה מערך "נאמנות גשר חי" (משכבות ט'-י'-יא') המובילות מגוון פעילויות לאורך השנה בנושאי זהות יהודית, ציונית וישראלית וכן עוברות הדרכה בפיתוח מנהיגות.

מתוך שכבה י"א,שש בנות יוצאות למשלחת לאחר מיונים ומייצגות את האולפנה,את באר שבע ואת ישראל בכבוד.