אלפון מורים

 הנהלת האולפנא

 

תפקיד

שם משפחה

שם פרטי

מס' פלאפון

ראשת האולפנה

הכהן

נעה

052-3003074

מנהל

אוחיון

ארז

052-6555171

סגנית מנהלת חט"ב

הלר

אביטל

052-4734578

רב האולפנה

הכהן

נעם

052-8308213

יועצת חט"ב

יונה

ביה

054-5464434

יועצת חט"ע

אשכנזי

לימור

052-7204669

 

 

 

 צוות המחנכות

 

מחנכת כיתה

שם משפחה

שם פרטי

מס' פלאפון

תפקיד נוסף

ז1

חוטה

אורלי

052-3599442

רכזת שכבה ז'

ז2

דוידי

יפעת

054-4416343

רכזת מעורבות חברתית

ז3

עטיה

ליאת

050-2007107

 

ח1

מימון

חרות

052-7906509

אחראית מדרשה

ח2

שרלו

מאיה

052-8367689

 

ח3

מרינובסקי

חנה

054-5201654

רכזת שכבה ח'

ח4

מנצור

אוה

054-4551321

רכזת חינוך חברתי

ט1

הלר

עזריאל

אביטל

אסתר (מ"מ)

052-4734578

054-8009364

סגנית מנהלת חט"ב

ט2

לנדאו

בן דוד

מיכל

רותי (מ"מ)

052-8109971

050-5797873

רכזת טיולים

ט3

איגרא

רינת

054-6551670

רכזת שכבה ט'

י1

נעים

עפרה

052-6552445

 

י2

אלימלך

רעות

052-3066241

רכזת פדגוגית

רכזת שכבה י'

יא1

גלון

גלית

052-6550656

רכזת שכבה יא'

יא2

בק

ורד

050-2629535

 

יא3

בשירי

חיה

052-3248485

 

יא4

פינקלשטיין

רעות

054-4965683

מובילת מועצת תלמידות

יב1

קוסטינר

זיוה

054-7216369

 

יב2

לוי

חגית

050-8991202

רכזת שכבה יב'

 מדריכות

 

שכבה

שם משפחה

שם פרטי

מס' פלאפון

ז'

שטרית

נויה

052-6070819

ח'

שיימס

טלאל

054-4890574

ט'

מרלינג

רננה

055-6655926

י'

ארליך

שירה

052-6318918

יב'

פוזנר

ייטב

058-4929615

 

צוות חינוכי מקצועי

 

תפקיד

שם משפחה

שם פרטי

מס' פלאפון

תנ"ך

רכזת- דוקוב

נעה

050-2959811

חזוט

אורה

050-5384417

כהן

שולמית

050-7956877

תושב"ע

רכז- ארליך

צבי

053-8312575

קרפ

ארנה

050-6679919

שנקולבסקי

יהודית

052-8708768

מתמטיקה

רכזת- דמרי

סיגל

052-5934431

אלבז

מרים

054-8340305

בן דוד

מדית

052-6323737

ונישבסקי-פושצ'יק

אנה

054-4763817

כהן

נורית

054-8432232

סוחובולסקי

עפרה

052-3275145

רוונה

חנה

054-4951737

אנגלית

רכזת - רוזנברג

אביגל

052-5665206

רודריגס מיליטאן

דבורה רות

052-9560787

רוהטינר

תמר

054-3215316

רוזנברג

גבי

054-5748023

שלמה

חן

052-4453708

מדעים

רכזת- דנן

יעל

054-6433501

בולר

נתנאלה

052-6209115

בן דוד

רותי

050-5797873

גבעוני

אליס

052-8830068

ינטוב

חנה

054-4211664

סופר

רינה

054-6622743

שמעוני

גבי

052-6803640

הסטוריה

דניאלי

מרים

052-5188532

לשון

מימון

יעל

057-7495781

נאה

חנה

054-4411934

עזריאל

אסתר

054-8009364

תקשורת

מייסון

אליאב

052-6053965

חינוך גופני

נוה

תרצה

058-4284488

התאמות למידה

חלאויה

סופיה

052-8574452

מורת שילוב

ביטון

קרן

054-4568894