למידה משמעותית

 

למידה משמעותית בתנ"ך

& לימוד יחידות קצרות לפי נושא. בחירת נושאים משמעותיים: באר שבע, ירושלים.

& חיבור לתחומי ידע נוספים: ארכיאולוגיה, גאוגרפיה, הסטוריה.

& הערכה חלופית- דו"ח סיור, מטלה קבוצתית.

&מעורבות של התלמידות בלמידה.

 

          תנך בשטח

תנ"ך בשטח: באר שבע נחל גרר
                                               

למידה משמעותית בספר בראשית

Øיחידת לימוד- לימוד עצמי של זוג באמצעות דף מנחה.

Øצוות הבנות לומד עם המורה.

Øחיפוש הנקודה המשמעותית, חיבור אישי.

Ø העברת הלימוד לבנות הכיתה.

Øשילוב העברת השיעורים במהלך הרצף הלימודי.

   
  תנך בשטח
תנך בשטח
       הערכה חלופית בתנ"ך
 הערכה חלופית                          

 

 

 

למידה משמעותית בפרויקט רובוטיקה

 

       רובוטיקה משמעותיתלמידה משמעותית רובוטיקה