בקשת מלגות מרשת אמי"ת

בס"ד                                                                                         

להורי תלמידות האולפנא שלום רב,

מצ"ב להורדה טפסי בקשה לקבלת מלגות להנחה בגובה שכר הלימוד - 
יש להחזיר את הטפסים חתומים ומלאים בתחילת שנה"ל תשע"ו לידי היועצות.

 

לטיפולכם המהיר,

בברכה,

 

הנהלת האולפנא

 

טפסים לבקשת מלגה להורדה