הרשמה לאולפנה

 

תלמידה יקרה

 

ביכלתך להרשם ליום ראיונות ומבדקי התאמה בטופס המקוון המופיע למטה או להוריד את טופס הרישום ולהביא אותו איתך ביום זה. 

 

למבדקי ההתאמה וראיון לאולפנה יש להביא:

     · צילום ת"ז.

     · צילום תעודת כיתה ה' ותעודת מחצית א' כיתה ו'.

     ·  מכשירי כתיבה לבחינה.

     ·  2 תמונות פספורט עדכניות.

     ·  חפץ מיוחד שחשוב לך /קשור אלייך.

 לעולות לכיתה ט' יש להביא גם תעודות של כיתה ז' ותעודת מחצית א' של כיתה ח'. 

תלמידה הזכאית להתאמות למידה מתבקשת להודיע למזכירות האולפנה ולהביא איתה את האבחון שבוע לפני הבחינה.

 

טופס הרשמה מקוון לכיתה ז'

 

טופס הרשמה מקוון לכיתות ח'-ט'

 

טופס רישום לאולפנא